Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kampanjen Information är en rättighet! kör igång

Undervisnings- och kulturministeriet 17.4.2012 10.26
Nyhet

Kampanjen Information är en rättighet påminner unga och beslutsfattare om ungas rätt att ställa frågor och få information. Kampanjen kör igång i Finland 17.4. då man firar den europeiska ungdomsinformationsdagen.

Informations- och rådgivningstjänster för unga på olika håll i Finland deltar i kampanjen. Det finns 160 informations- och rådgivningsställen samt 37 informations- och rådgivningstjänster för unga på webben.

På kampanjens Facebook-sidor kan man följa med kampanjen och dess evenemang. Unga kan dela med sig av sina åsikter om tillgänglighet och komma med förslag om var och hur information borde finnas tillgänglig.

Sameuropeisk evenemangsdag och fototävling

Som en del av kampanjen ordnas en sameuropeisk evenemangsdag den 16 maj. Under evenemangsdagen tar man bl.a. foton där unga bildar ett frågetecken. Bilderna visas senare på en utställning.

I samband med evenemangsdagen ordnas också en fototävlig för unga i åldern 13-30 med temat Unga frågar. Man deltar i tävlingen genom att ladda upp fotot på evenemangets europeiska Facebook-sida. Fototävlingen pågår till slutet av augusti.

Ungas rättigheter uppmärksammas på flera håll

Ungas rätt till information omnämns i den världsomfattande deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s avtal om barnens rättigheter, det europeiska avtalet om mänskliga rättigheter, de europeiska rekommendationerna om ungdomsinformation samt i Europeiska kommissionens vita bok Ungdomspolitikens nya vindar.

I Finland är det ungdomslagen samt barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet som styr informations- och rådgivningsarbetet för unga. Europeiska rådets rekommendation om ungdomsinformation samt den europeiska takorganisationen för ungdomsinformation och -rådgivning ERYICA anger principerna för de europeiska arbetsformerna.

Undervisnings- och kulturministeriet har som specialuppgift anvisat den nationella koordineringen av informations- och rådgivningstjänster för unga till ungdomscentralen i Uleåborgs stad. Utvecklingscentret för informations- och rådgivningstjänster för unga Koordinaatti utnämndes 2010 med ministeriets principbeslut till en aktör inom det nationella ungdomsarbetets struktur för service- och utvecklingscentra.

I Finland är det utvecklingscentret för informations- och rådgivningsarbete Koordinaatti som svarar för förverkligandet av kampanjen Information är en rättighet. Kampanjen förverkligas av Europeiska rådet i samarbete med takorganisationen för ungdomsinformation och -rådgivning ERYICA samt dess medlemsorganisationer.

Länkar: