Utredningen kring uppförandet av det nya arkitektur- och designmuseet framskrider

Undervisnings- och kulturministeriet 10.10.2018 9.47
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors stad har den 8 oktober beslutat att tillsätta ett beredningsprojekt för att främja uppförandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum på internationell toppnivå i Helsingfors. Projektets verksamhetsperiod går ut den 28 februari 2019.

Målet är att Helsingfors stad, samt de stiftelser som upprätthåller Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet, på basis av projektets konceptplan kan besluta om den fortsatta beredningen av projektet, inklusive åtgärder.

-Finland är känt för sin arkitektur och design, och vi bekräftar gärna den här uppfattningen genom ett arkitektur- och designmuseum av hög kvalitet. Det är viktigt att på ett bättre sätt kunna utnyttja museernas gedigna kompetens och unika samlingar. Det här stärker såväl turismen som Finlands kulturprofil, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Projektet får ny styrgrupp

Projektet verkställs i samarbete med  Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum och Konstindustrimuseets stiftelse. En styrgrupp som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors stad verkställer projektet. Ordförande för styrgruppen är kanslichef Anita Lehikoinen vid undervisnings- och kulturministeriet. VD Tuomas Auvinen vid Creader Oy är projektchef.

Inom ramen för beredningsprojektet gör man upp en konceptplan över det nya arkitektur- och designmuseet. I planen lägger man fram statens, stadens och museernas gemensamma syn på verksamhetshelhetens centrala mål, praxis, målgrupper samt verkställandet på internationell toppnivå.

-Helsingfors understöder starkt verkställandet av internationellt ambitiösa projekt i staden. Det nya arkitektur- och designmuseet skulle vara ett intressant tillägg till det redan nu högklassiga utbudet, och dessutom en intressant sevärdhet för turister. Helsingfors vill profilera sig som en internationell föregångare inom arkitektur och design, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Upplysningar:

Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, +358 295 3 30129, [email protected]
Sanna-Mari Jäntti, kontaktchef, Helsingfors stad, +358 400 536 581, [email protected]
Reetta Heiskanen, interim museichef, Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum, +358 50 5449 094, [email protected]
Jukka Savolainen, museichef, Designmuseon säätiö, +358 50 307 0455, [email protected]
Tuomas Auvinen, VD, chef för projektgruppen, +358 50 648 48, [email protected]

På andra webbplatser