Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Gemensamt projekt satsar på finska i Sverige

Undervisnings- och kulturministeriet 5.11.2012 14.17
Nyhet

Finska staten har beviljat 330 000 euro för att stimulera det finska språket i Sverige genom projektet Finska nu. Svenska staten ha tidigare beviljat samma summa.

Finska nu är en av de största satsningarna på det finska språket i Sverige som gemensam finansiering mellan staterna och den finsk-svenska kulturfonden. Målet är att öka intresset för det finska språket och skapa förutsättningar för att det finska språket skall förbli livskraftigt i Sverige.

Genom projektet vill man främja finskspråkiga dagvårdsbarns och förskolebarns finskakunskaper. Understödet används bl.a. till information och kunskapsutveckling, webbaserat pedagogiskt material och utvärdering av projektet.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson anser det vara viktigt att man genom projektet Finska nu skapar förutsättningar för förskolebarn att utveckla sina finskakunskaper och sin flerspråkiga identitet:

- Barn i förskoleåldern är väldigt mottagliga för språkinlärning och för en positiv inställning till det finska språket och den finska kulturen, sade minister Gustafsson.

Ca 7,5 procent av Sveriges befolkning har finskt påbrå. Finska nu erbjuder bl.a. tvåspråkiga teaterföreställningar för sådana förskolor som finns inom de så kallade finskspråkiga förvaltningsområdena. Största delen av dessa finns i Stockholmsregionen, Mälardalen och Västergötland samt i norra Sverige. I dessa kommuner har finskan en starkare ställning särskilt inom förskolan och äldrevården.

Av understödssumman, som delas upp på tre år, kommer hälften från undervisnings- och kulturministeriet och hälften från social- och hälsovårdsministeriet. Svenska staten stöder projektet med 1 miljon kronor.

Projektet Finska nu koordineras av finsk- svenska kulturfondens projektkontor Tandem i Stockholm. I Finland har projektet Svenska nu, som stöder det svenska språket i Finland, fått understöd av såväl finska som svenska staten.

Ytterligare information: www.finskanu.se