Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tidsplanen för riksdagsvalet ändras inte

Justitieministeriet 8.3.2019 12.43
Nyhet

Regeringens avgång påverkar inte tidsplanen för riksdagsvalet. Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april.

Förhandsröstning ordnas i Finland 3-9 april och utomlands 3-6 april.

Mer om riksdagsvalet