Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Information om förhandsröstningsställena vid riksdagsvalet på valfinland.fi

Justitieministeriet 28.1.2019 12.42
Nyhet

Information om alla förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet i april finns på justitieministeriets valwebbplats valfinland.fi. På webbplatsen finns en förteckning över alla förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands samt deras besöksadresser och öppettider. En del av förhandsröstningsställena är öppna för röstning enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Riksdagsvalet förrättas den 14 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 3-9.4 och utomlands 3-6.4.

Det är möjligt att rösta på förhand på sammanlagt 911 allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunalhus, bibliotek och andra kommunala ämbetsverk och inrättningar.

Utomlands kan väljarna rösta på förhand vid totalt 219 beskickningar eller deras verksamhetsställen i 86 länder. På vissa ställen är det möjligt att rösta under alla fyra dagar, men de flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning endast under vissa dagar.

På valdagen i april är det möjligt att rösta i 1943 vallokaler.

Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan dessutom rösta per brev från utlandet. Information om brevröstning finns på adressen vaalit.fi/brevrostning.

Mer information:

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]
Laura Peuraniemi regeringssekreterare, tfn 02951 50037, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]

Valfinland.fi
Röstningsställena vid riksdagsvalet 
Mer information om brevröstning