Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU:s justitieministrar diskuterar i Helsingfors gemensamma värden och rättstatsprincipen

Justitieministeriet 18.7.2019 14.21
Nyhet

Migrationen, riktningen för den inre säkerheten samt stärkandet av de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen är viktiga frågor när EU:s inrikesministrar och justitieministrar samlas till ett informellt ministermöte i Helsingfors den 18–19 juli.

Mötet fortsätter fredagen den 19 juli med diskussioner mellan justitieministrarna. Ordförande för mötet är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap. Justitieministrarna diskuterar detta ur rättsområdets perspektiv. Domstolsväsendets effektivitet, oberoende och kvalitet är viktigt när rättsstatsprincipen genomförs. Genomförandet av dessa saker påverkar också samarbetet inom det europeiska rättsområdet, som bygger på ömsesidigt erkännande och förtroende.

Det andra mötestemat är utvecklingen av straffrättsligt samarbete i unionen. Ett smidigt samarbete är viktigt när gränsöverskridande brott utreds och åtal väcks. På mötet diskuteras särskilt förhållandena under fängelsetiden och alternativen till fängelsestraff.

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd EU2019.FI
Mötesprogram