Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Det fastställda resultatet av Europaparlamentsvalet 2019 finns på webbplatsen valfinland.fi

Justitieministeriet 29.5.2019 19.27
Nyhet

Valkretsnämnderna har blivit klara med kontrollräkningen av rösterna i Europaparlamentsvalet 2019. Helsingfors valkretsnämnd har fastställd det slutliga valresultatet i hela landet. Det fastställda valresultatet finns i resultattjänsten på webbplatsen valfinland.fi.

Ytterligare upplysningar:

konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, fö[email protected]
specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50008, fö[email protected]
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, fö[email protected]