Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Barents Rescue-övningen lärde oss samarbete över gränserna

Inrikesministeriet 8.10.2015 13.24
Nyhet

Översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades 8.10.2015

Det har inträffat ett jordskred i den nedre sluttningen i Levi skidcenter. Flera personer som hade befunnit sig i bilar nedanför sluttningen eller i hissen som gick sönder till följd av jordskredet är försvunna. Lyckligtvis är det fråga om en övning. Avsikten med Barents Rescue-övningen i Levi 28.9 - 2.10 var att öva samarbete med grannländerna vid storolyckor.

- I sådana här situationer är det ytterst viktigt att säkra områdets säkerhet. Om vi inte gör det, kan det hända att räddarna själva blir de som måste räddas. Som ni ser, har vi placerat orangefärgade käppar i den övre sluttningen. Vi observerar dem hela tiden och om de börjar vibrera så vet vi att jordskredet fortsätter. Över området flyger också en drönare som hela tiden förmedlar bild från området till ledningscentralen, berättar brandmästare Jani Pitkänen som samordnar övningen i sluttningen.

När området har konstaterats vara tryggt, kontrolleras området av hundar. Det betyder att sökhundar går igenom området tillsammans med sina ledare och visar till ledarna var offren är. När offren har lokaliserats börjar man gräva fram dem med hjälp av spadar och andra hjälpmedel. Från olycksplatsen transporteras offren till Röda Korsets evakueringssjukhus där man gör en bedömning av deras situation för eventuell fortsatt transport.

Experterna hade mycket att göra i Levi

Cirka 1 000 experter inom räddningsbranschen och frivilliga deltog i Barents Rescue-övningen förra veckan. Scenariot för övningen var ett långvarigt häftigt regn som förorsakade flera olika olyckor i Kittiläområdet. De finska myndigheterna har inte tillräckliga resurser för att sköta situationen själva och måste be grannländerna om hjälp. Staterna i Barentsregionen har ett avtal om lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst i de nordliga områdena.

Samarbetsövningar ordnas vartannat år. Övningen i Levi omfattade förutom ett jordskred också bl.a. en trafikolycka och en gruvolycka. I samband med planeringsprocessen och själva övningen lär man sig grannländernas verksamhetssätt och hur man arbetar tillsammans vid storolyckor. I planeringen av övningen framhävs att alla de experter som deltar i övningen ska ha tillräckligt att göra.

- Här tror jag att vi lyckades bra. Övningsobjekten hade planerats väl och det fanns mycket att göra. Vi fick positiv respons också för övningsobjektens läge. En stor del av dem var belägna riktigt nära varandra. Det var fint att se att man hittade snabba lösningar på de överraskningar som skedde under övningens lopp. En yrkeskunnig grupp hittar en lösning på allt, berättar överinspektör Jari Honkanen från inrikesministeriet. Han var med om att samordna planeringen av övningen.

Samtidigt konstaterar han att det alltid finns saker att utveckla, annars skulle övningen ju inte ha varit relevant. Exempelvis kommunikationen, upprätthållandet av lägesbilden och ledningen av situationen kan förbättras ytterligare.

Röda Korsets nya evakueringssjukhus prövades

I övningen transporterades olycksoffer bl.a. till Röda Korsets evakueringssjukhus. Det är fråga om en lättare enhet än ett vanligt fältsjukhus och där kan man vid behov vårda upp till 200 patienter åt gången. Sjukhuset har ett par timmars startberedskap och också efter att ha anlänt till destinationen är det i aktionsberedskap inom ett par timmar.

- Målet med ett evakueringssjukhus är att hålla patienterna vid liv, förhindra ytterligare skador och flytta patienterna vidare så snart som möjligt. Evakueringssjukhuset har ännu inte använts i en verklig situation vilket betyder att den här möjligheten att testa hur det fungerar var guld värt. Erfarenheterna är positiva och i dag har vi bl.a. vårdat patienter med brännskador och svåra frakturer som kommit från gruvolyckan. Vi har också varit tvungna att utföra några nödoperationer, berättar Virpi Teinilä, medicinsk planerare vid Finlands Röda Kors.

Armenisk EU-observatör beundrar de finländska myndigheternas samarbete

I Barents Rescue-övningen deltog också en grupp EU-observatörer vars uppgift var att observera övningen, ge respons och också annars bekanta sig med räddningsbranschen i Finland. Förutom Levi besökte de också olika myndigheter i huvudstadsregionen, bl.a. inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK.

- Jag är imponerad över hur bra de finländska myndigheterna, t. ex. aktörerna inom räddningsbranschen, polisen och gränsmyndigheterna samarbetar, säger Mkrtich Ulikyan, biträdande direktör vid ministeriet för regionförvaltning och nödsituationer i Armenien.

Han anser att övningen i Levi var ett mycket nyttigt och ypperligt exempel på hur grannländerna arbetar för samma mål. Motsvarande övningar ordnas ibland också i Armenien. Ulikyan beundrar också frivilligarbetet inom räddningsbranschen i Finland och berättar att det här har organiserats bättre än i Armenien.

FRK:s video om Barents Rescue-övningen:
https://www.youtube.com/watch?v=PwNJq4D1zoo

Flera bilder av övningen finns på adressen:
www.pelastustoimi.fi/ajankohtaista/artikkelit/2/0/kuvia_barents_rescue_2015_-harjoituksesta_62973