Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Östra Finland söktes av fyra personer

Inrikesministeriet 31.3.2020 16.53 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 14.56
Pressmeddelande 22/2020

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Östra Finland söktes inom utsatt tid av fyra personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från den 1 juni 2020 för en tidsperiod på fem år. Tjänstestället är Kuopio.

Följande personer sökte tjänsten:
- Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
- Mikko Masalin, juris magister
- Juha Pietarinen, juris kandidat, vicehäradshövding
- Lasse Matti Suokas, politices magister, förvaltningsmagister

Polischefen leder polisinrättningens verksamhet samt ansvarar vid sidan om verksamheten även för dess effekter, utveckling och förutsättningar samt för de interna tjänsterna. Polischefen har till uppgift att bland annat ansvara för fastställandet av polisinrättningens strategi och för den strategiska ledningen, för polisinrättningens verksamhetsförutsättningar och för samordningen av dess verksamhet och ekonomi. Till uppgifterna hör också att fastställa riktlinjerna och prioriteringarna för polisinrättningens verksamhet samt att ansvara för beredskapen inom polisinrättningen. 

Polisinrättningen i Östra Finland har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggandet av brott och störningar, utredandet av brott, förandet av brott till åtalsprövning, polisens tillståndsförvaltning och andra uppgifter som hör till den lokala polisen. 

Ytterligare information:
Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected] 
Tero Kurenmaa, avdelningschef, tfn 0295 488 340, [email protected]