Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Sammanslagningen av alla tre penningspelssammanslutningars penningspelsverksamhet inleds

Inrikesministeriet 17.9.2015 14.35
Nyhet

Statsrådets kommunikationsavdelningens pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet godkände i dag, den 17 september, att penningspelverksamheten för alla tre penningspelssammanslutningar, dvs. Fintoto, Veikkaus och Penningautomatföreningen, sammanslås. Inrikesministeriet inleder beredningen av lagstiftningen omedelbart.

Syftet är att stärka det finländska monopolsystemet för penningspel genom att skapa ett penningspelsbolag som i sin helhet ägs av staten. Spelsammanslutningarna har tillsammans med myndigheterna och förmånstagargrupperna berett ett samförståndsavtal, i enlighet med vilket sammanslagningsprojektet organiseras. I den första fasen inrättas ett temporärt samordnande bolag med sex styrelsemedlemmar för att bereda sammanslagningen. Staten utnämner ordföranden och två medlemmar. De nuvarande penningspelssammanslutningarna utnämner alla en medlem.

Senare, i den andra fasen av sammanslagningen, inrättas ett nytt penningspelsbolag som i sin helhet ägs av staten. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för det praktiska genomförandet av sammanslagningen i samarbete med penningspelssammanslutningarna. Inrikesministeriet samordnar projektet och bereder den lagstiftning som behövs. Projektet följs upp parlamentariskt.

De nuvarande penningspelssammanslutningarnas redan fonderade medel reserveras för varje sammanslutnings egna förmånstagare. I beredningen beaktas frågor som gäller penningspelssammanslutningarnas personal och förmånstagare.

Sammanslagningen av penningspelssammanslutningarna grundar sig på den enhälliga parlamentariska utredning som gjordes under den förra regeringsperioden. Syftet är att bevara ett penningspelssystem som grundar sig på inhemska penningspelssammanslutningars monopol i Finland även i fortsättningen. Systemet med monopol är det bästa sättet att förhindra missbruk i samband med penningspel och minska de sociala olägenheter och negativa effekter på hälsan som penningspel kan orsaka. Samtidigt bibehålls användningen av intäkterna från penningspelen till allmännyttiga ändamål. Avsikten är att föreskriva om utdelningen av avkastningen genom en ny lag om utdelning av avkastningen.

Mer information:

Päivi Nerg, kanslichef, tfn. 0295 418 803, inrikesministeriet, och Eero Heliövaara, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 160 150, statsrådets kansli