Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Flaggorna i topp för barnets rättigheter den 20 november

Inrikesministeriet 15.11.2019 12.48
Nyhet
päiväkotiryhmä, lapsia.
Bild: Sakari Piippo

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på barnkonventionens dag den 20 november. Flaggningen börjar klockan 8 och slutar klockan 16.

Inrikesministeriet har också bestämt att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga denna dag.

Flaggning har rekommenderats och beordrats på motsvarande sätt sedan 2013. Från och med nästa år kommer barnkonventionens dag att vara en etablerad flaggdag i kalendern.

Ytterligare information:

Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]