FI SV

Bestämmelserna om anordnande av penningspel samlas i en förordning

Inrikesministeriet 29.12.2016 14.05
Pressmeddelande

De tre nuvarande penningspelssammanslutningarna (Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto) ska fr.o.m. den 1 januari 2017 sammanslås till ett nytt penningspelsbolag som i sin helhet ägs av staten. Det nya bolaget som heter Veikkaus har ensamrätt att anordna penningspel i Finland. Bestämmelserna om anordnandet har samlats i en enda förordning, och de tre tidigare separata förordningarna upphävs. Statsrådet utfärdade i dag den 29 december en förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel.

I förordningen föreskrivs om bl.a. de andelar som ska betalas till spelarna som vinst, penningautomater, kasinoverksamhet och lotterna i penninglotterier. Genom förordningen fastställs det redan tidigare fattade beslutet om att Veikkaus i fortsättningen får bedriva kasinoverksamhet vid ett kasino i Helsingfors och vid ett kasino i Tammerfors. Anordnandet av penningspel ändras inte innehållsmässigt, utan den nya förordningen utfärdas på grund av sammanslagningen av penningspelssammanslutningarna.

Närmare information om projektet: http://www.intermin.fi/sv/lagberedning/det_nya_penningspelsbolaget

Ytterligare information

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573