Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Bestämmelserna om polisförvaltningens anmälningsskyldighet preciseras – samtidigt föreslås det ändringar i behörigheten att utnämna polischefer

Inrikesministeriet 7.5.2020 14.11 | Publicerad på svenska 7.5.2020 kl. 14.16
Pressmeddelande 38
Polisen.

Statsrådet överlämnade den 7 maj 2020 en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen. Genom propositionen preciseras Polisstyrelsens och skyddspolisens anmälningsskyldighet till inrikesministeriet och överförs behörigheten att utnämna chefen för en polisinrättning från inrikesministeriet till Polisstyrelsen, som är överordnad myndighet för polisinrättningarna.

Den anmälningsskyldighet som ålagts polisöverdirektören och chefen för skyddspolisen när det gäller angelägenheter av samhällelig betydelse ska preciseras bland annat så att det i lagen anges vilka tjänstemän vid inrikesministeriet som ska underrättas om saken. Dessutom ska uppgifterna lämnas trots sekretessbestämmelserna.

Syftet med propositionen är att ändra bestämmelserna om polisförvaltningens anmälningsskyldighet och behörigheten att utnämna chefen för en polisinrättning så att de bättre motsvarar inrikesförvaltningens strategiska och polisförvaltningens operativa behörighet att utöva styrning.

I september 2017 tillsatte inrikesministeriet ett utvärderings- och utredningsprojekt med syfte att bedöma hur inrikesministeriets resultatstyrning fungerar och vilka effekter den har samt dessutom utvärdera uppnåendet av de mål som ställdes upp för inrättandet av Polisstyrelsen. I utredningen behandlades bland annat innehållet i fullgörandet av anmälningsskyldigheten enligt polisförvaltningslagen.

Ytterligare information:

Tero Kurenmaa, överdirektör, tfn 0295 480 414, [email protected]