FI SV EN

Finland och Ryssland bygger upp samarbete kring invandringsfrågor

Inrikesministeriet 14.9.2018 8.43
Pressmeddelande 102/2018

Finlands och Rysslands migrationsmyndigheter ordnar ett gemensamt seminarium om invandring den 14 september i Helsingfors. Seminariets syfte är att skapa permanenta samarbetsstrukturer mellan Finland och Ryssland kring invandringsfrågor. De finländska och ryska polismyndigheterna har redan ett motsvarande samarbete.

– Det är aktuellt att stärka samarbetsstrukturerna just nu eftersom migrationsärendena, som tidigare tillhörde en separat myndighet i Ryssland, har flyttats över till inrikesministeriet. Tanken är att ländernas myndigheter ska träffas regelbundet en gång per år för att utbyta information, berättar överdirektör Jorma Vuorio.

Seminariet ska bland annat handla om asylsituationen i de båda länderna, om arbetskraftsinvandring, om att underlätta arbetspraktik för studerande och om samarbetet för att motverka illegal immigration.

Finlands och Rysslands inrikesministrar har för avsikt att mötas i november 2018 och underteckna ett gemensamt uttalande om samarbetet.

Ytterligare information:
Jorma Vuorio
, överdirektör, tfn 0295 488 232, [email protected]
Katarine Lindstedt, specialsakkunnig, tfn 050 342 2825, [email protected]