Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Diskussionsmöte 28.10: Framtiden för sociala företag i Finland

Arbets- och näringsministeriet 3.10.2019 9.22 | Publicerad på svenska 8.10.2019 kl. 9.24
Nyhet

Att förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag är ett sätt i regeringsprogrammet att förbättra sysselsättningen. Sociala företag kan ha särdrag och speciella behov som inte identifieras eller erkänns i de allmänna strategier och policyer som stöder företagsverksamhet.

Arbets- och näringsministeriet ordnar måndagen den 28 oktober ett diskussionsmöte för organisationer, företag, samfund och andra aktörer inom området. Välkommen att påverka framtiden för sociala företag!

Vid diskussionsmötet presenteras inledande resultat av arbets- och näringsministeriets pågående utredning om sociala företag i Finland (Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa), som Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy genomför under 2019. I oktober–november 2019 genomförs dessutom ett offentligt samråd för alla i tjänsten dinåsikt.fi.

Man måste anmäla sig för att kunna delta. Anmäl dig senast den 9 oktober.

Ytterligare information:
Lippe Koivuneva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 236