Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Billigare identitetskort på samma gång som pass också utomlands

Utrikesministeriet 30.1.2019 12.47
Nyhet

Från och med den 1 februari 2019 kan man ansöka om pass och identitetskort på samma gång vid finska ambassader och konsulat. Samtidigt sjunker priset på ett identitetskort som beviljas på samma gång som ett pass från 90 euro till 58 euro.

Genom denna reform vill vi göra det lättare för finländare bosatta utomlands att använda stark elektronisk autentisering, som krävs i många e-tjänster. I identitetskortet finns ett elektroniskt medborgarcertifikat med vilket du kan autentisera dig till exempel i finska myndigheters e-tjänster.

Finska medborgare som bor utomlands kan ansöka om pass och identitetskort vid Finlands ambassader och andra beskickningar som beviljar pass.

Mer på webbplatsen

Ansöka om pass eller identitetskort utomlands