FI SV

Chefen för försvarsministeriets materielenhet Olli Ruutu blir vice verkställande direktör vid Europeiska försvarsbyrån

Försvarsministeriet 12.3.2018 13.31
Pressmeddelande

Chefen för försvarsministeriets materielenhet Olli Ruutu inleder den 18 mars 2018 arbetet som vice verkställande direktör vid Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA). EDA:s vice verkställande direktör arbetar tillsammans med byråns verkställande direktör, spanjoren Jorge Domecq, under byråns generaldirektör, den höga representanten Federica Mogherini.

Finland har aldrig tidigare haft en så här hög position vid byrån. Utnämningen är viktig även av den orsaken att Finland inte har så många så här höga poster i unionen. Utnämningen stärker också Finlands möjligheter att inverka på utvecklingen av EU:s bestående strukturerade samarbete och EU:s försvar som båda hör till EDA:s centrala verksamhetsområde.

Ruutu är en internationellt erkänd expert med bred EU-kompetens. I Finland basade Ruutu för försvarsministeriets materielenhet som bland annat svarar för styrning av försvarsförvaltningens materielprojekt, sektorns internationella samarbete och för exportkontroll av försvarsmateriel.

EDA, som inrättades år 2004, är underställd EU-rådet och har till uppgift att stödja medlemsstaterna när de utvecklar sina militära förmågor. EDA har en central roll bland annat när det gäller att utveckla EU:s bestående strukturerade samarbete och försvar. Alla länder utom Danmark deltar i byråns verksamhet. Byrån främjar samarbete, sätter i gång nya projekt och tar fram lösningar som utvecklar försvarsberedskapen. EDA har en viktig roll i att utveckla de resurser som stödjer EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Mera information ges vid försvarsministeriet av Sanna Laaksonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 417. Den 12-13 mars är det också möjligt att intervjua Olli Ruutu per telefon. Ruutu kan nås via Sanna Laaksonen.