Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter firar 20 år

Utrikesministeriet 21.1.2019 12.04
Nyhet

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter firar 20-årsjubileum i Strasbourg den 22 januari.

Till den högtidliga tillställningen har den nuvarande och tre tidigare kommissionärer bjudits in för att diskutera läget för de mänskliga rättigheterna i Europa. Kommissionären för mänskliga rättigheter övervakar hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Europarådets medlemsländer genom att avlägga landbesök.

Kommissionärens byrå inrättades 1999. Det var Finland som lade fram initiativet till inrättandet av den nya institutionen i den parlamentariska församlingen. 
För närvarande tjänstgör Dunja Mijatović från Bosnien-Hercegovina som kommissionär för mänskliga rättigheter. Hon företräddes av Nils Muižnieks från Lettland (2012–2018), Thomas Hammarberg från Sverige (2006–2012) och Álvaro Gil-Robles från Spanien (1999–2006). De samlas nu alla för första gången när den parlamentariska församlingen firar institutionens 20-åriga historia.

Tillställningen arrangeras av kommissionärens byrå och av Finland i egenskap av ordförandeland i Europarådets ministerkommitté.

Tillställningen inleds med anföranden av Finlands utrikesminister Timo Soini, den parlamentariska församlingens ordförande Liliane Maury Pasquier och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland.