Finland föreslår en EU-handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter

Utrikesministeriet 2.12.2019 14.27
Pressmeddelande

Finland ordnade en konferens om företag och mänskliga rättigheter i Bryssel den 2 december 2019 och arbetsminister Timo Harakka har nu offentliggjort konferensens slutdokument ”Towards a Common Agenda for Action”. Konferensen ordnades tillsammans av arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet som en del av Finlands EU-ordförandeskap. Målet var att föra upp frågor som rör företag och mänskliga rättigheter på EU:s agenda.

”Intresset för företagens samhällsansvar ökar bland såväl medborgare, organisationer, beslutsfattare som företag. EU behöver en enhetligare och mer strategisk riktning för sin verksamhet. Därför föreslår vi att det utarbetas en handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter för EU”, sade minister Timo Harakka i sitt slutanförande.

I slutdokument, som Finland utarbetat på basis av diskussionerna under konferensen, presenteras över 20 åtgärdsförslag som kunde ingå i EU:s handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter. Förslagen gäller bland annat offentlig finansiering, utvärdering och utveckling av lagstiftningen och rättsmedlen, att förbättra effekterna av bestämmelser om hållbar utveckling i frihandelsavtal och att stärka samarbetet i länder med svag förvaltning.

I konferensen deltog mer än 200 personer som företrädde företag, civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, regeringar, EU:s institutioner och internationella organisationer.

Slutdokument (på engelska): Agenda for Action on Business and Human Rights (PDF, 440 kB, 5 sivua)

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 40 751 5496, [email protected]

Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 028, [email protected]

Alva Bruun, utvecklingspolitisk rådgivare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 112, fö[email protected]

Kent Wilska, handelsråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 522, fö[email protected]