Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland stöder de mest utsatta barnens skolgång i Myanmar

Utrikesministeriet 19.3.2019 12.30
Nyhet

Finland stöder Världsbankens projekt Decentralizing Funding to Schools Project (DFSP) i Myanmar genom att bevilja finansiering för en fortsättning på projektet. DFSP-projektet syftar till att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen runt om i Myanmar. Syftet är i synnerhet att stödja de mest utsatta barnens skolgång.

Finland stöder Världsbankens projekt med 7,12 miljoner euro under 2017–2021. Avtalet om finansiering för en fortsättning på DFSP-projektet undertecknades i Myanmars huvudstad Naypyidaw måndagen den 18 mars. Projektet får också stöd av Australien och Danmark.

 

Övningsskolan i Thingyangyun nära Yangon är en av de tusentals skolor som fått stöd inom ramen för DFSP-projektet. Foto: Silja Rajander/UM

Utbildningsprojektet inleddes 2014 i samarbete med Myanmars undervisningsministerium. Projektet har haft en omfattande räckvidd och gett goda resultat.

Skolföreståndarna och lärarna får själva besluta hur de med hjälp av stödet ska utveckla kvaliteten på undervisningen och göra den mer inkluderande. Hittills har cirka 50 000 skolor fått stöd inom ramen för projektet.

Stipendier till eleverna har bidragit till att färre barn i en utsatt ställning avbryter sin skolgång. Närmare 200 000 barn som löpt risk att avbryta sin skolgång har kunnat fortsätta sin skolgång med stöd av ett stipendium.

”För Finland är det viktigt att stödet omfattar alla delstater och regioner i Myanmar, även Rakhine. Vi stöder undervisning som också beaktar barn med specialbehov och de mest utsatta barnen”, säger Finlands ambassadör i Myanmar Riikka Laatu.

De skolor som deltar i projektet måste förbinda sig till likabehandling och icke-diskriminering i sin praxis och verksamhet. En förutsättning för att få finansiering är att rektorerna och lärarna främjar jämställdhet både i antagningen av elever och i undervisningen och klassrumssituationerna. Projektet erbjuder stöd i detta och följer också upp hur skolorna lyckas beakta minoriteter och marginaliserade grupper.

 

Finlands ambassad i Myanmar

Finlands utvecklingssamarbete med Myanmar

Världsbanken: Decentralizing Funding to School Projects