Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finländarna vill trappa upp klimatåtgärder såväl i Finland som utomlands

Utrikesministeriet 18.3.2019 9.32
Nyhet

Finlands globala ansvar och stöd till klimatåtgärder i utvecklingsländer anses vara allt viktigare, framgår det av en färsk klimatbarometer.

Finländarna anser att klimatförändringen ska vara ett prioriterat tema under Finlands EU-ordförandeskap. Finländarna vill också i klart större utsträckning än under det tidigare riksdagsvalet (52 procent –> 70 procent) att regeringen ska bedriva en politik som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Uppgifterna framgår av en enkät, Klimatbarometern 2019, som styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation lät Kantar TNS genomföra. Genom enkäten undersökte man finländarnas åsikter om klimatförändringen och klimatpolitiken och hur åsikterna har förändrats sedan 2015.

Stöd till klimatarbetet i utvecklingsländer får understöd

Sammanlagt 61 procent av svarspersonerna i den färska barometern anser att utvecklingsländerna och de fattigaste människorna lider mest av klimatförändringen, varför rika länder såsom Finland bör stödja dem i anpassningen till klimatförändringen. Andelen svarspersoner som är av denna åsikt har ökat med 15 procentenheter sedan 2015. Också andelen svarspersoner som anser att Finland i större utsträckning bör rikta utvecklingsbistånd till bekämpning av och anpassning till klimatförändringen har ökat (49 procent –> 63 procent).

Sammanlagt 83 procent av svarspersonerna ser klimatförändringen som ett av de största globala hoten. En större andel än tidigare (67 procent –> 76 procent) anser också att klimatförändringens konsekvenser utanför Finlands gränser kan medföra säkerhetshot för Finland.

Finland och EU förväntas vara förebilder

Av klimatbarometern framgår att mer än två tredjedelar av finländarna anser att Finland bör vara en föregångare när det gäller att införa nya lösningar som minskar utsläpp. Över 70 procent av svarspersonerna anser att bekämpning av klimatförändringen ska vara ett prioriterat tema under Finlands EU-ordförandeskap. Tre av fyra vill att EU oberoende av de eventuella konsekvenserna för EU:s konkurrenskraft utgör en förebild för resten av världen när det gäller att bekämpa klimatförändringen.

Allt fler finländare uppger att de har ändrat sitt eget agerande på grund av klimatförändringen. Därtill uppger 44 procent av finländarna att de i valet kommer att rösta på en kandidat som agerar aktivt för att bekämpa klimatförändringen. Fyra av fem finländare anser att det brådskar med att bekämpa klimatförändringen.

Läs mer om enkätens resultat och om hur enkäten genomfördes i pressmeddelandet av styrgruppen för klimatkommunikation.