FI SV EN

Helena Liikanen-Renger pressattaché i Washington

Utrikesministeriet 12.2.2018 15.30
Pressmeddelande

Utrikesministeriet har utnämnt Helena Liikanen-Renger till pressattaché vid Finlands ambassad i Washington från och med den 1 juni 2018. Det är fråga om en tidsbunden anställning fram till den 31 maj 2021.

Helena Liikanen-Renger flyttar över till Förenta staterna från Frankrike där hon för närvarande arbetar som frilansjournalist och författare. Erfarenhet av medievärlden i Förenta staterna har hon genom ett magisterprogram i specialiserad journalism i Kalifornien.

Liikanen-Renger har tjugo års erfarenhet av arbete som journalist såväl i tryckta medier som i digitala medier. Hon har tidigare arbetat som bland annat nyhetsjournalist och nyhetsproducent. Sociala medier hör till hennes specialområde. Liikanen-Renger är politices magister och Master of Arts in Specialized Journalism.

Till Liikanen-Rengers styrkor hör hennes långa och mångsidiga erfarenhet av kommunikation och hennes fräscha syn på den kommande uppgiftens innehåll.

Pressattachén ansvarar för ambassadens externa kommunikation, sociala medier och medierelationer. Pressattachén svarar också för Finlandsprogram riktade till Förenta staternas kongress och den allmänna samordningen av kontakterna till kongressen. I pressattachéns uppgifter ingår också främjande av Finlandsbilden samt mediearrangemang i samband med politiska besök och besök av olika påverkare. Pressattachén leder kommunikationsteamet vid ambassaden.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 351.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi