Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Idéer efterlyses: nya sätt att återvinna kommunalt avfall

Miljöministeriet 1.9.2016 13.20
Pressmeddelande
Mängden kommunalt avfall väntas öka måttligt i takt med den ekonomiska tillväxten © Foto: Raili  Malinen

Återvinningsgraden för kommunalt avfall har i Finland länge legat på lite över 30 procent. I regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering uppställs målet att höja återvinningsgraden till 50 procent.  Miljöministeriet har reserverat omkring en halv miljon euro för försöksprojekt för att hitta nya utvecklingsidéer så att målet ska kunna uppnås. En öppen idéefterlysning för projekt för återvinning av kommunalt avfall ordnas den 1 september – 3 oktober. De bästa projektidéerna väljs ut och går vidare. 

Försöksprojekten ska bidra med samarbete och nya initiativ  

I projektutlysningen vill man framför allt få fram nya verksamhetssätt som kan höja återvinningsgraden för kommunalt avfall liksom även regionala projekthelheter där olika aktörer tillsammans kan höja återvinningsgraden för kommunalt avfall i regionen.

Syftet är att finanisera ett eller två regionala försöksprojekt där flera aktörer deltar och som, efter att försöket avslutats, ska kunna utvidgas till andra delar av landet.

Exempel på möjliga försök:

  • Försök med separat insamling som riktar sig till olika målgrupper och där man testar nya insamlingsverktyg eller nya sätt att sköta insamlingen. Målgrupperna kan vara t.ex. affärer, invånare och offentliga tjänster.
  • Upplysningskampanjer för att främja separat insamling av plast, bioavfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning samt farligt avfall.
  • Utveckling av återanvändningen av avfall som är svåra att återvinna. Avfall som är svåra att återvinna är bl.a. elektrisk och elektronisk utrustning.

Den egentliga ansökningsomgången för projekt ordnas i november–december, och då ska de projekt som gått vidare utarbeta mer exakta ansökningar. De försöksprojekt som utses ska följa upp hur försöket påverkar återvinningsgraden i området eller blandavfallets beskaffenhet, och projekten ska även aktivt informera i frågan. Projektaktörernas självfinansieringsandel bör utgöra minst 30 procent. 

Mer information:

Sirje Stén, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 276, [email protected]

Kimmo Tiilikainen