Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Civilsamhällesorganisationer lämnade in 117 ansökningar om projektstöd för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet 6.4.2020 11.56 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 13.00
Pressmeddelande

Civilsamhällesorganisationer lämnade in 117 ansökningar om projektstöd för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriets utlysning av projektstöd för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete löpte ut den 31 mars. Utrikesministeriet fick 177 ansökningar av 65 organisationer.

Utrikesministeriets utlysning av projektstöd för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete löpte ut den 31 mars. Utrikesministeriet fick 177 ansökningar av 65 organisationer.

Organisationerna ansökte om sammanlagt 48,7 miljoner euro för perioden 2021–2024.

Majoriteten av projekten är inriktade på världens minst utvecklade länder, 62 procent. Flest ansökningar gäller Tanzania (12 st.), Somalia (11), Nepal (10), Etiopien (7) och Kenya (5).

Jämfört med utlysningen 2018 kom det tio ansökningar färre och det ansökta beloppet var va 2 miljoner euro mindre. Under föregående utlysning var det 18 fler sökande, bland annat 2 kommuner. I denna utlysning deltog 13 sökande som inte ansökte om stöd 2018.

De organisationer som lämnade in sin ansökan inom utsatt tid har på grund av coronavirusläget möjlighet att komplettera sin ansökan fram till den 17 april. Enheten för det civila samhället inleder ändå utvärderingen av ansökningarna redan nu för att undvika att besluten försenas. Utrikesministeriet fattar beslut om projektstödet till civilsamhällesorganisationer under hösten 2020.

Läs mer om projektstödet till civilsamhällesorganisationer för utvecklingssamarbete