Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utnämningar till generals- och amiralstjänster inom försvarsmakten

Försvarsministeriet 28.2.2020 12.45 | Publicerad på svenska 28.2.2020 kl. 12.50
Pressmeddelande

Republikens president har den 28 februari 2020 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och amiralstjänster inom försvarsmakten:

Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Ilkka Korkiamäki utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2020-31.12.2020; Militärrepresentanten, konteramiral Juha Vauhkonen utnämns till en amiralstjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021.

Generallöjtnant Ilkka Juhani Korkiamäki (f. 1960) har varit försvarsmaktens personalchef sedan 2018. Före det har han tjänstgjort som bland annat rektor för Försvarshögskolan, ledningssystemschef vid Huvudstaben och som chef för KFOR-trupperna i Kosovo. Han befordrades till generallöjtnant år 2019.

Konteramiral Juha Sakari Vauhkonen (f. 1962) har varit militärrepresentant i Bryssel sedan år 2016. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som stabschef vid Marinstaben, som brigadkommendör vid Nylands Brigad och som kommendör för krishanteringsstyrkan ISAF/SKJA. Till konteramiral befordrades han år 2016.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Sinikka Vahvaselkä, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 140431.