Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 21.3.2019 Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

21.3.2019 14.08
JSM

Statsrådet utfärdade på torsdag en förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden 2019–2021. Målet med stödet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för bybutiker på glesbygden och på så sätt trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)