Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 16.5.2019 Konkursförfarandet blir snabbare från början av juli

16.5.2019 14.14
JM

Konkurslagen förnyas i början av juli. Syftet med ändringarna är att göra konkursförfarandet enklare och snabbare.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)