Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Mer krut i utbildningsexporten – Marianne Huusko ny ambassadör

Utrikesministeriet 19.8.2016 14.32
Pressmeddelande

Pressmeddelande 152/2016
19.8.2016

Utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet satsar tillsammans på att främja utbildningsexporten. Utrikesrådet Marianne Huusko har utnämnts till ambassadör och ledande expert för utbildningsexport från och med den 1 september. Huuskos senaste post var som Finlands andra EU-ambassadör. Inom detta uppdrag har hon bland annat deltagit i att utforma EU:s utbildningspolitik.

”Den finländska utbildningen har ett utmärkt anseende ute i världen. Vår gedigna kompetens måste kunna omvandlas till export. Ambassadören för utbildningsexport har bland annat som uppgift att identifiera potentiella marknader och kunder och se till att hela Team Finland-maskineriet på ett effektivt sätt stöder den finländska utbildningsexporten”, fastställer utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Uppdraget som ambassadör för utbildningsexport är nytt. Uppgifterna handlar främst om att samordna olika aktörer inom statsförvaltningen, särskilt organisationerna inom Team Finland, aktörer inom utbildningsexporten och olika intressegrupper.

”Den finländska utbildningen väcker intresse i världen och det finns stort potential i att sälja den. Arbetet för att undanröja hinder i lagstiftningen är på god väg. Vi uppmuntrar utbildningsarrangörer att internationaliseras och söker nya marknader för vår högklassiga utbildning och på så vis ska Finland få nya inkomster. Både skolor och företag kan exportera utbildning. Ambassadören behövs för att bygga broar och öppna dörrar”, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

”Ambassadören för utbildningsexport spelar en viktig roll i att nå de ambitiösa export- och tillväxtmålen i regeringsprogrammet. Finlands förutsättningar att bli ett av de främsta länderna inom utbildningsexporten grundar sig på en högkvalitativ helhet där det ingår pedagogik, digitala lösningar och lärandemiljöer. Team Finland-tillväxtprogrammet ”Education Export Finland” som finansieras av arbets- och näringsministeriet sammanför finländska aktörer inom utbildningsexporten och gör ett aktivt arbete för att få till stånd exporthandel och finna olika finansieringsalternativ”, säger näringsminister Olli Rehn.

Ytterligare information:
Marianne Huusko, ambassadör för utbildningsexport (fr.o.m. 1.9) [email protected]
Suvi Aherto, utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänens specialmedarbetare, tfn 050 349 6121, [email protected]
Jaana Palojärvi, chef för internationella ärenden, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30242, [email protected]
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 4317529, [email protected]

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]