Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 10.1.2019 Mobilt körkort som komplement till det traditionella körkortet

10.1.2019 13.44
KM

En ändring av körkortslagen gör det i fortsättningen möjligt för förare i vägtrafiken att visa sin körrätt även digitalt med ett så kallat mobilt körkort. Det mobila körkortet kan laddas ner i mobila enheter som en frivillig och avgiftsfri tilläggstjänst som kompletterar det traditionella körkortet. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 februari 2019.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)