Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Kommunikationsministeriet 20.5.2020 13.45 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 14.50
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en temporär ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken.

Lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken föreslås ändras så att betalningen av avgifterna för de avgiftsperioder som börjar i juli och oktober 2020 skjuts upp med ett halvt år.

Åtgärden kommer att underlätta flygplatsbolagens ekonomiska verksamhetsbetingelser och bidra till kontinuiteten i verksamheten i det undantagstillstånd som beror på coronavirussituationen.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken är en lagstadgad kostnad för flygplatsbolagen som baserar sig på myndighetskostnader för luftfarten. Avgiften tas ut hos flygplatsbolagen per passagerare som avreser.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Propositionen hänför sig till statens fjärde tilläggsbudgetproposition för 2020.

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till och med den 30 juni 2021.

Ytterligare information:

Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2070

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 0295 34 2397

Valtioneuvosto.fi: Beslut 20.5.2020

Timo Harakka regeringen