Nya beskickningschefer till Nato och Rabat

Utrikesministeriet 29.3.2019 14.50
Nyhet

Republikens president utnämnde följande nya beskickningschefer vid föredragningen fredagen den 29 mars:

Utrikesrådet Klaus Korhonen utnämndes till chef för Finlands delegation vid Nato från och med den 1 juni 2019.

Korhonen arbetar för närvarande vid utrikesministeriets enhet för planering och forskning. Korhonen har tidigare varit ambassadör för vapenkontrollsfrågor och chef för ambassaden i Haag. Han var ordförande för FN:s vapenhandelsfördrag (ATT) 2016–2017.

Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1987. Korhonen är politices magister.

Utrikesrådet Pekka Hyvönen utnämndes till chef för Finlands ambassad i Rabat från och med den 1 augusti 2019. Hyvönen arbetar för närvarande som ledande sakkunnig i migrationsfrågor vid utrikesministeriets Europaavdelning.

Hyvönen har tidigare varit Finlands ständiga representant vid Europarådet i Strasbourg och ambassadör i Hanoi. Inom utrikesrepresentationen har han också tjänstgjort vid ambassaderna i Canberra, Teheran och Paris.

Vid utrikesministeriet har Hyvönen arbetat vid rättsavdelningen, den politiska avdelningen och avdelningen för Asien och Amerika.

Han var därtill konsulär chef 2000–2007. Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1986. Hyvönen är juris kandidat.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 535 1413