Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya representanter befullmäktigade i internationella organisationer

Utrikesministeriet 26.4.2019 11.57
Nyhet

Republikens president har vid föredragningen den 26 april befullmäktigat

  • chefen för Finlands ambassad i Abu Dhabi från och med den 1 juni 2019, ambassadör Marianne Nissilä, att representera Finland vid Internationella byrån för förnybar energi (International Renewable Energy Agency, IRENA)
  • chefen för Finlands ambassad i Dar es-Salaam från och med den 1 juni 2019, ambassadör Riitta Swan, att representera Finland i Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC)
  • chefen för Finlands ambassad i London från och med den 1 juni 2019, ambassadör Markku Keinänen, att representera Finland i Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO).

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413