Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ordförandeskapet i Arktiska rådet går mot sitt slut

Utrikesministeriet 20.3.2019 10.22
Nyhet

Vid det sista sammanträdet i Arktiska rådet under Finlands ordförandeskap behandlades rapporter och rekommendationer av rådets arbetsgrupper. Rådet diskuterade arbetsgruppernas och observatörernas samarbete och beredde beslutshandlingar inför ministermötet i maj. I mötet deltog företrädare för alla åtta medlemsländer, de sex urfolksorganisationerna och observatörsmedlemmarna från Europa, Asien och internationella organisationer.

Foto: Kaisa S irén Den 12–14 mars sammanträdde Arktiska rådets tjänstemannakommitté i Ruka till sitt sista möte under Finlands ordförandeskap.

Arktiska rådets tjänstemannakommitté sammanträdde i Kuusamo den 12–14 mars. Tjänstemannakommittén granskade arbetsgruppernas rapporter som bland annat handlade om hur klimatförändringen framskrider, förebyggande av föroreningsrisker, minskningen av sotutsläpp och miljökonsekvensbedömning i den arktiska regionen. På grund av klimatförändringen har medeltemperaturen i den arktiska regionen stigit med 2,7 grader 1971–2017.
 

Arktisen neuvoston virkamieskomitea kokoontui Suomen puheenjohtajakauden viimeisen täysistuntoon Rukalla 12.-14.3. Kuva: Kaisa Sirén Foto: Kaisa Sirén Goda och dåliga nyheter

Ungefär en tredjedel av den arktiska regionens uppvärmning beror på medlemsstaternas utsläpp av sot. Arktiska rådets arbete mot sotutsläpp har hamnat i motvind. Förenta staterna har dragit sig ur de gemensamma målsättningarna och Ryssland har inte lämnat in sina nationella utsläppsberäkningar. En positiv nyhet är emellertid att sotutsläppen börjat minska i majoriteten av medlemsstaterna.

Arktisen neuvoston mustahiilityöryhmän puheenjohtaja Mikael Hildén kertoi, että arktisen alueen mustahiilipäästöt ovat laskusuunnassa. Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen on neuvoston virkamieskomitean puheenjohtaja. Kuva: Kaisa Sirén  Ordföranden för Arktiska rådets arbetsgrupp mot sot Mikael Hildén (till höger)berättar att sotutsläppen håller på att minska. Finlands arktiska ambassadör Aleksi Härkönen är ordförande för Arktiska rådets tjänstemannakommitté. Foto: Kaisa Sirén

Tjänstemannakommittén godkände en rapport om miljökonsekvensbedömning i Arktis vars rekommendationer förenklar bedömningen av miljökonsekvenser i den arktiska regionen. Rapporten var ett samarbetsprojekt under ledning av miljöministeriet och den har förtjänat Arktiska rådet priset Global Award av organisationen International Association of Impact Assessment.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Suomi, Kanada, Tanska, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä alkuperäiskansajärjestöt: Aleuit International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwichín Council International, Inuti Circumpolar Council, RAIPON ja Saamelaisneuvosto. Kuva: Kaisa Sirén Till Arktiska rådet hör Finland, Kanada, Danmark, Island, Norge, Ryssland, Sverige och Förenta staterna samt urfolksorganisationerna Aleuit International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwichín Council International, Inuti Circumpolar Council, RAIPON och Samerådet. Foto: Kaisa Sirén

Tjänstemannakommittén informerades också om rådets arbete för bättre kommunikationsförbindelser i Arktis. Arbetsgruppen rekommenderar bland annat att staterna utvecklar sin regleringspolitik, inrättar sporrar för infrastrukturprojekt och förtydligar sin reglering av kommunikationsområdet.

Samarbete för att minska plastavfallet i de arktiska havsområdena

Rådets arbetsgrupper och observatörer diskuterade samarbete för att minska mängden plastavfall och mikroplaster i de arktiska havsområdena. Det finns över 150 miljoner ton plast i världshaven och en stor del av det kommer från länder i Asien. Genom att förbättra avfallshanteringen och övervakningen kan man förhindra att plastavfall och mikroplaster hamnar i haven och flyter till den arktiska regionen. Tjänstemannakommittén beslutade också att Arktiska rådet ska främja behandlingen av havsfrågor genom att bjuda in experter inom havspolitiken till sina möten.

Siktet på utrikesministermötet i Rovaniemi

Tjänstemannakommittén fick ta del av beredningen inför Arktiska rådets ministermöte som hålls i Rovaniemi den 7 maj. Till mötet inbjuds alla medlemsstaternas utrikesministrar, företrädare för urfolksorganisationerna och tjänstemannarepresentanter för observatörsmedlemmarna. Avsikten är att underteckna en ministerdeklaration och fatta beslut om riktlinjerna för Arktiska rådets framtid. Under mötet övergår rådets ordförandeskap från Finland till Island, som i egenskapen av ordförandeland kommer att betona hållbar utveckling, havsfrågor, hållbara energilösningar och människornas välfärd.

Ulkoministeriö on noudattanut kestävän kokoustamisen konseptia puheenjohtajakauden kaikissa kokousjärjestelyissään. Kuva:Kaisa Sirén Utrikesministeriet har använt Green Meeting-konceptet i alla mötesarrangemang under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. Foto: Kaisa Sirén

Ambassadör Aleksi Härkönen ledde ordet i tjänstemannakommittén. Finlands delegation leddes av René Söderman, som är ledande sakkunnig vid utrikesministeriet. I delegationen ingick representanter för utrikesministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Meteorologiska institutet.

René Söderman, ledande sakkunnig i Arktissamarbetet

 

 

 

Rukan kokouksesta Arktisen neuvoston sivuilla (en)