FI SV

Försvarsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att reda ut möjligheterna att omorganisera den frivilliga försvarsutbildningen

Försvarsministeriet 12.10.2017 15.00 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 15.10
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har den 12 oktober 2017 tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att göra en utredning av hur den frivilliga försvarsutbildningen kan omorganiseras.

Arbetet är en fortsättning på en förstudie som blev klar i september och i vilken kartlades olika alternativ att utveckla försvarsutbildningen i enlighet med skrivningarna i statsrådets försvarsredogörelse. De utvecklingsförslag som gjordes i förstudien beaktas i det arbete som inleds nu.

Syftet med arbetet är att utarbeta en utredning av om den militärutbildning som hör till det frivilliga försvaret kan organiseras som en del av försvarsmakten och om Försvarsutbildningsföreningens roll som en organisation som ger militära färdigheter samt beredskaps- och säkerhetsutbildning kan utvecklas.

Genom omorganiseringen av den frivilliga försvarsutbildningen eftersträvas att de lokala truppernas prestationsförmåga ska öka, lagstiftningen bli tydligare och reservisternas engagemang och motivation utvecklas. Den ledande tanken med utredningen är att verksamhetens frivillighet ska tryggas och dess breda bas säkerställas.

Medan utredningsarbetet pågår ordnas ett samråd för intressentgrupperna i månadsskiftet november-december, varefter det finns möjlighet att lämna in ett yttrande om saken.

Utredningen bereds i en arbetsgrupp vars ordförande är enhetschef Antti Lehtisalo från försvarsministeriet och medlemmar sakkunniga från försvarsministeriet, försvarsmakten samt Försvarsutbildningsföreningen. Målet är en övergripande lösning, genom vilken verksamhetens frivillighet säkerställs och de lokala truppernas prestationsförmåga utökas.

Arbetsgruppen kan höra sakkunniga under beredningen. Arbetsgruppens mandatperiod är 13 oktober-31 december 2017. Ytterligare information ges vid försvarsministeriet av ordföranden för arbetsgruppen, enhetschef Antti Lehtisalo, tfn 0295 140330.