Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försvarsministeriet börjar utreda försöket med gemensam inkvartering på garnisoner

Försvarsministeriet 11.10.2019 13.31 | Publicerad på svenska 11.10.2019 kl. 13.40
Pressmeddelande

Försvarsministeriet börjar utreda försöket med gemensam inkvartering för män som fullgör beväringstjänst och kvinnor i frivillig militärtjänst på garnisoner från och med ingången av nästa år. Försöket genomförs under en viss tid i vissa truppförband och det baserar sig på frivillighet.

Huvudstaben föreslog i september för försvarsministeriet att det ska göras ett försök med gemensam inkvartering i kasernförhållanden från ingången av nästa år. För närvarande genomförs gemensam inkvartering vid terrängövningar och i fartygstjänst. Enligt huvudstaben upplever kvinnorna på basis av enkäter som genomförts bland beväringarna att de inte hör till gruppen och att gruppsammanhållningen är svag när de inkvarteras i sina egna stugor. Gemensam inkvartering förbättrar informationsgången och möjliggör en effektivare användning av lokalerna.

Försvarsministeriet tillsatte i dag ett projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till förordning om ett försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och personer i frivillig militärtjänst.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av äldre regeringssekreterare Minnamaria Nurminen, tfn 0295 140 602 och vid försvarsmakten social chef Hannu Maijanen, tfn. 0299 800.