Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utredning om intersexuella personers erfarenheter av det finländska samhället

Utrikesministeriet 6.4.2020 16.18 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 16.30
Pressmeddelande

I en utredning som utarbetats på uppdrag av justitieministeriet och utrikesministeriet granskas erfarenheter av den finländska hälso- och sjukvården och det finländska samhället bland intersexuella personer och föräldrar till intersexuella barn.

Rapporten på engelska: No information or options (pdf, 132 sidor, 1 Mb)