Statsrådets allmänna sammanträde 1.11.2018 Ändringar av jämkade arbetslöshetsförmåner

1.11.2018 13.48
SHM

Regeringen vill öka mottagandet av kortvarigt arbete och ändra hur tidpunkten för löneutbetalning påverkar beloppet av arbetslöshetsförmånen. Avgörande i fortsättningen är tidpunkten för löneutbetalning. Avgörande för närvarande är när lönen har intjänats. Propositionen minskar dröjsmål vid erhållandet av arbetslöshetsförmån.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)