Finland beviljar 17,4 miljoner euro i humanitärt bistånd till de svåra kriserna i Mellanöstern och Afrika

Utrikesministeriet 15.12.2015 11.30
Pressmeddelande 287/2015

Finland har genom beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka vid årets sista utdelning av medel till humanitärt bistånd beviljat två FN-organisationer – livsmedelsprogrammet WFP och flyktingorganisationen UNHCR – 17,4 miljoner euro för deras insatser i de långvariga och underfinansierade kriserna i Mellanöstern och Afrika.

Merparten av stödet, sammanlagt 8,9 miljoner euro, beviljas för humanitära behov till följd av konflikten i Syrien, som varat redan fem år. Av stödet ges 4,5 miljoner euro till UNHCR:s regionala arbete i Syriens grannländer och 4,4 miljoner euro till WFP, varav 2 miljoner euro kanaliseras för att särskilt svara på matbehovet i Syrien.

Många av de humanitära kriserna i Afrika har glömts bort och lider av underfinansiering. I denna fördelning av medel beviljar Finland kriserna i Afrika sammanlagt 8,5 miljoner euro, varav Tchad får 1,5 miljoner euro via UNHCR. Tchad hör till världens fattigaste stater, och där har flyktingorganisationens arbete snabbt breddats till följd av den försämrade situationen i grannländerna.

Finland beviljar dessutom Somalia, Sahelregionen i västra Afrika och Sydsudan stöd vid WFP. Situationen i Somalia försämras även av det hotande El Niño-fenomenet, som förstärks i och med klimatförändringen. Situationen är kritisk även i den fattiga och torra Sahelregionen. I Sydsudan, som är mitt inne i ett inbördeskrig, lider 3,9 miljoner människor av allvarliga brister i livsmedelsförsörjningen.

"Behoven av humanitärt stöd har ökat i år, och trenden kommer tyvärr att fortsätta även nästa år. Merparten av behoven beror på konflikter som orsakats av människan. Globalt sett har ca 60 miljoner människor varit tvugna att lämna sina hem. De behöver utomstående hjälp för att klara sig. Finland hjälper och kommer även i fortsättningen att hjälpa de mest nödställda", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Krisen i Syrien det största målet för Finlands humanitära bistånd i år

Det nu fattade biståndsbeslutet ökar Finlands humanitära bistånd i år till 97,8 miljoner euro. Det största biståndsmålet i år har varit krisen i Syrien med en andel på 18,9 miljoner euro. Näst mest stöd har kanaliserats till kriserna i Sydsudan (8,4 miljoner euro), Somalia (7,15 miljoner euro) samt Jemen (6,7 miljoner euro). Stödet beviljas ur anslagen för humanitärt bistånd inom ramen för Finlands utvecklingssamarbete. I fjol beviljade Finland humanitärt bistånd till ett belopp av totalt 105,7 miljoner euro.

FN publicerade den 7 december en gemensam vädjan för att kunna bemöta de humanitära behoven för nästa år. Enligt uppskattning uppgår biståndsbehovet nästa år till sammanlagt 18,4 miljarder euro, och beloppet används till att hjälpa 87,6 miljoner av de mest nödställda. För närvarande har totalfinansieringen av det humanitära biståndet för i år legat på något över 9 miljarder euro, dvs. bara ungefär hälften av det belopp som behövs.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416, och Juha Kirstilä, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 040 552 8200.

Lenita Toivakka