Finland deltog i Natos övning Cyber Coalition 2019

Försvarsministeriet 5.12.2019 14.00
Pressmeddelande

I egenskap av partnerskapsland deltog Finland för nionde gången i Natos årliga övning Cyber Coalition 2019. Övningen ordnades i Tartu den 2-6 december 2019. I övningen deltog förutom Nato och EU också 27 Nato-medlemsstater och partnerstater.

Syftet med cyberförsvarsövningen var att stärka det internationella och nationella samarbetet samt samverkan i olika cyberstörningssituationer. Från Finland deltog försvarsministeriet och Försvarsmakten i övningen med stöd av samarbetsmyndigheterna.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om övningen av Harri Mäntylä, datasäkerhetschef, tfn 0295 140 480, och Ilkka Ojala, regeringssekreterare, tfn 0295 140 604.