FI SV EN

Finland arbetar mot straffrihet för användning av kemiska vapen

Utrikesministeriet 16.4.2018 14.15 | Publicerad på svenska 16.4.2018 kl. 16.10
Pressmeddelande

Finland har idag, den 16 april 2018, anslutit sig till ett internationellt initiativ som ska främja att de som gör sig skyldiga till användning av kemiska vapen ställs till svars för sina handlingar.

Det är förbjudet att använda kemiska vapen enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen och enligt internationell sedvanerätt. Detta absoluta förbud har under de senaste åren utmanats på ett icke tidigare skådat sätt – senast i Syrien. Konventionen om förbud mot kemiska vapen har godkänts av 192 stater, men det har brutits mot konventionen upprepade gånger utan att de som gjort sig skyldiga har ställts till svars. För närvarande har det internationella samfundet inte någon gemensam mekanism för att identifiera aktörer som gjort sig skyldiga till bruk av kemiska vapen, och grundandet av en sådan mekanism har inte framskridit i FN:s säkerhetsråd.

Som en reaktion på detta inrättades ett internationellt partnerskap mot straffrihet för bruk av kemiska vapen i Paris den 23 januari 2018 (International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons). Partnerskapets syfte är att samla in och sprida information för att de som använder kemiska vapen ska kunna ställas till svars. Avsikten är också att stödja genomförandet av sanktioner på grund av användning av kemiska vapen och att vara ett forum för gemensamma ståndpunkter i arbetet mot kemiska vapen.

Hittills har 25 länder från alla världsdelar anslutit sig till initiativet. Finlands deltagande i samarbetet är en logisk fortsättning på vår aktiva verksamhet till stöd för konventionen om förbud mot kemiska vapen och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW).

”Att använda kemiska vapen är ett ohyggligt brott som är förbjudet i alla förhållanden. De skyldiga måste ställas till svars för sina handlingar”, säger utrikesminister Timo Soini. ”Det internationella samfundet kan inte se mellan fingrarna i en situation där användningen av dessa fruktansvärda vapen håller på att bli vardag. Det är viktigt att Finland är med om att motarbeta detta hot med alla tillgängliga medel.”

Webbplats för partnerskapet.

Ytterligare upplysningar: Mikael Långström, ambassadråd, tfn +358 50 349 8352.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.