FI SV

Välkommen till Ständerhuset lördagen den 26 augusti för att diskutera försvaret

Försvarsministeriet 18.8.2017 12.02 | Publicerad på svenska 18.8.2017 kl. 12.10
Pressmeddelande

Statsrådet håller öppet hus i Statsrådsborgen, Ständerhuset och många andra av sina lokaler lördagen den 26 augusti kl. 10-14. Syftet är att ge allmänheten en möjlighet att bekanta sig med statsrådets lokaler och träffa och diskutera med statsrådets tjänstemän.

Alla intresserade är också välkomna till Ständerhuset för att på försvarministeriets inbjudan diskutera aktuella försvars- och säkerhetsfrågor.

Den förändrade säkerhetspolitiska omvärlden ställer nya krav på Finlands försvar. Därför har också frågor som gäller försvar och säkerhet varit synliga i den allmänna debatten under de senaste åren, samtidigt som medborgarnas intresse för frågorna har ökat. Under öppet hus-evenemanget på lördag finns ett tiotal av försvarsministeriets sakkunnigtjänstemän på plats för att ta del av medborgarnas åsikter och berätta mer om bl.a. följande:

- Försvarspolitiken och statsrådets försvarspolitiska redogörelse

- Det allt intensivare internationellta försvarssamarbetet

- Försvarets materielanskaffningar

- De kommande större strategiska anskaffningarna, dvs. ersättarna för Hornet-jaktplanen inom flygvapnet och marinens Flottilj2020-projekt.

- Aktuella lagstiftningsprojekt, i anknytning till bl.a. beredskap och underrättelseverksamhet

- Miljöfrågor inom försvarsförvaltningen

- Informationspåverkan och desinformation

- Samhällets övergripande säkerhet

- Forskningsverksamhet i anknytning till försvaret

Statsrådets öppet hus-evenemang är en del av temaveckoslutet Finland 100 Tillsammans.

Ytterligare information ger kommunikationsdirektör Max Arhippainen, tfn 0295 140120 och förvaltningsdirektör Hannu Antikainen, tfn 0295 140500.

Ytterligare allmän information om statsrådets öppet hus-evenemang
http://valtioneuvosto.fi/sv/oppet-hus
Ytterligare information om Tillsammans-veckoslutet
http://suomifinland100.fi/tillsammans-veckoslutet/?lang=sv