Försvarsmaktens blivande kommendör Timo Kivinen befordrad till general från och med den 1 augusti 2019

Försvarsministeriet 20.6.2019 9.41 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 9.50
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har befordrat generallöjtnant Timo Kivinen till general från och med den 1 augusti 2019.

Kivinen inleder tjänsten som kommendör för försvarsmakten den 1 augusti 2019.

Ytterligare information vid försvarsministeriet lämnas av Raimo Jyväsjärvi, avdelningschef, tfn 0295 140400.