Statsrådets allmänna sammanträde 7.11.2019 Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa höjs

7.11.2019 14.06
SHM

Det föreslås att den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (den så kallade pensionsslussen) ska höjas med ett år för personer som är födda 1961 eller senare. Detta innebär att en arbetslös person som är född 1961 eller senare i fortsättningen ska ha rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa vid 62 års ålder. I nuläget är åldersgränsen 61 år.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)