Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Undersökning: Brexit kan ändra de globala värdekedjorna

Utrikesministeriet 14.3.2019 14.56
Nyhet

Upp till en tredjedel av Finlands export utifrån förädlingsvärde går till Storbritannien via tredjeländer, framgår det av en undersökning som Näringslivets forskningsinstitut gjort om brexit. Förändringar i de globala värdekedjorna påverkar också finländska företag.

Genom värdekedjorna kan Storbritanniens EU-utträde få mer vittgående konsekvenser än väntat, trots att betydelsen av Finlands export till Storbritannien har varit på nedgående. Detta framgår av den färska undersökningen Brexit and indirect impact routes through global value chains som Näringslivets forskningsinstitut gjort. Undersökningen har finansierats av utrikesministeriet.

Brexit har återverkningar på den bilaterala handeln, men också på handelsrutter som går via tredjeländer och i sista hand på finländska företag som är verksamma i globala värdekedjor. Förändringarna i de globala värdekedjorna kan bli oförutsägbara.

Undersökningen ger helt ny information om värdekedjorna mellan Finland och Storbritannien. En mer djupgående analys som täcker även annat än traditionell handelsstatistik avslöjar att upp till en tredjedel av Finlands export utifrån förädlingsvärde går till Storbritannien via tredjeländer. De viktigaste indirekta handelsrutterna går via Tyskland, Nederländerna och Sverige.

Dessutom fortsätter cirka en femtedel av Finlands export utifrån förädlingsvärde från Storbritannien vidare till andra länder, huvudsakligen till Förenta staterna. En betydande del av förädlingsvärdet återvänder dock till andra EU-länder, till exempel Tyskland och Frankrike.

Storbritannien är fortfarande ett av Finlands viktigaste exportländer om man ser till förädlingsvärdet, trots att dess betydelse under de senaste 15 åren har minskat mer än inom EU-området i genomsnitt.

 

Undersökningen kan läsas här.

Mera om ämnet:

Brexit and indirect impact routes through global value chains -tutkimus (på engelska)

Brexit och utrikesministeriet​​​​​​​