Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utlysning för internationella icke-statliga organisationer – de mänskliga rättigheterna i fokus

Utrikesministeriet 18.2.2019 16.00
Nyhet

Utrikesministeriet utlyser understöd för internationella icke-statliga organisationer. Ansökningstiden är 18.2–21.3.2019. Genom utlysningen understöder Finland med medel för utvecklingssamarbete internationella icke-statliga organisationers utvecklingssamarbete och arbete för de mänskliga rättigheterna.

Kvinnors och flickors rättigheter och ställning uppmärksammas i den aktuella utlysningen. Bild: Joonas Lehtipuu/UM

I utlysningen beaktas flera områden relaterade till de mänskliga rättigheterna, till exempel sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt skydd för människorättsförsvarare i deras arbete.

De mänskliga rättigheterna är en central del av Finlands utrikespolitik, och Finlands utvecklingspolitik baserar sig på att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Finland har en lång historia av att främja flickors och kvinnors rättigheter. Kvinnors och flickors rättigheter och ställning är också ett av de prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik, vilket uppmärksammas i den aktuella utlysningen.

Statsunderstöd beviljas också för arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både internationellt och lokalt. I utlysningen har det reserverats högst 5 miljoner euro för organisationer och projekt som främjar detta tema.

Andra viktiga teman i utlysningen är stöd till människorättsförsvarares arbete, arbete mot strafflöshet och mot diskriminering. Högst 5 miljoner euro har reserverats för dessa teman.

Organisationerna kan i år också ansöka om understöd för att utvidga civilsamhällets utrymme och stärka dess verksamhet, i synnerhet vad gäller yttrandefrihet. Stöd kan därtill sökas för att främja rättvisa och transparens i beskattningen i subsahariska Afrika. För dessa teman har det reserverats högst 2 miljoner euro.

Understödet för internationella icke-statliga organisationer utlyses cirka vartannat år. Understödets belopp och utlysningens teman varierar från gång till gång. Olika enheter vid utrikesministeriet kan däremellan vid behov utlysa mindre understöd till internationella civilsamhällesorganisationer.

Mer information om utlysningen för internationella icke-statliga organisationer 2019:

https://um.fi/support-for-international-non-governmental-organizations-ingos-