Utrikesminister Pekka Haavisto till New York

Utrikesministeriet 22.8.2019 10.47
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker New York den 23 augusti.

Utrikesminister Pekka Haavisto kommer bland annat att träffa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, vice generalsekreterare Amina Mohammed och befolkningsfonden UNFPA:s chef Natalia Kanem. Haavisto kommer också att träffa ledande personer vid FN med ansvar för fredsbyggande och fredsbevarande verksamhet samt för vissa regionala frågor, till exempel Mellanöstern och Ukraina. Utrikesministern ska även träffa ordföranden för regeringskonferensen som leder de pågående förhandlingarna inom FN om ett bindande avtal om skydd och hållbar användning av marin biologisk mångfald i havsområden och havsbotten som ligger utanför nationell jurisdiktion.

Besöket ingår i förberedelserna inför högnivåveckan i FN:s generalförsamling i september då ett av huvudevenemangen är generalsekreterarens toppmöte om klimatåtgärder.

”Jag uppskattar generalsekreterare Guterres starka ledarskap i stärkandet av det multilaterala systemet, i reformen av FN och främjandet av klimatåtgärder. Målen i vårt nya regeringsprogram ligger väl i linje med FN:s målsättningar. Finland agerar aktivt för att stärka FN:s ställning och handlingskraft och för att genomföra de globala målen för hållbar utveckling”, konstaterar minister Haavisto.

Under besöket kommer utrikesminister Haavisto att diskutera generalsekreterarens klimattoppmöte, stärkandet av fredsmedling och konfliktförebyggande, genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna. Under diskussionerna kommer han även att framhålla Finlands vilja att öka antalet finländska experter i FN-systemet. Vissa aktuella regionala frågor, såsom läget i Mellanöstern och kring Persiska viken, samt olika frågor i anslutning till Afrika, kommer också att tas upp under diskussionerna.

”Enligt det nya regeringsprogrammet är en av prioriteringarna i Finlands utrikespolitik att bygga fred. Konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande är ett långsiktigt mål men samtidigt ett allt kraftigare prioriterat område i vår utrikespolitik. Målet är att bredda Finlands deltagande i FN:s och andra fredsmedlingsinsatser och dialoger, vilket jag kommer att ta upp under diskussionerna i New York.

”I New York kommer jag också att diskutera vikten av att försvara konventionssystemet för de mänskliga rättigheterna inom FN-systemet”, säger utrikesminister Haavisto. 

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn +358 295 351 518, och Anna Salovaara, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 018.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]