Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Uttalande om israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium

Utrikesministeriet 22.11.2019 16.20
Nyhet

Finlands ståndpunkt angående Israels bosättningspolitik i det ockuperade palestinska området är oförändrad. De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt. All bosättningsverksamhet hotar tvåstatsmodellen och utsikterna att lösa den israelisk-palestinska konflikten på ett hållbart sätt.

Ytterligare information:
Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, tfn. 050 469 9692
Petra Paasilinna, ansvarig tjänsteman, tfn. 050 478 3840