Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya ambassadörer till Aten och Vilnius

Utrikesministeriet 17.4.2020 12.00 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 12.10
Pressmeddelande

Vid föredragningen fredagen den 17 april förordnade republikens president nya ambassadörer till Aten och Vilnius.

Republikens president förordnade utrikesrådet Jari Gustafsson till chef för Finlands ambassad i Aten från och med den 1 september 2020.

Gustafsson är för närvarande kanslichef vid arbets- och näringsministeriet. Innan det var han ambassadör i Peking 2013–2015 och i Tokyo 2009–2013. Han har även arbetat vid direktionen för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD i London. Inom utrikesrepresentationen har Gustafsson även tjänstgjort vid Finlands OECD-representation i Paris.

Gustafsson har tio års erfarenhet av uppgifter i anslutning till utrikeshandeln vid handels- och industriministeriet.

Gustafsson kom första gången i utrikesförvaltningens tjänst 1995. Han har en politices magisterexamen.

Republikens president förordnade också utrikesrådet Arja Makkonen till chef för Finlands ambassad i Vilnius från och med den 1 september 2020.

Makkonen arbetar för närvarande som ambulerande Helsingforsbaserad ambassadör i Sydkaukasien. Hon har även varit chef för ambassaden i Kiev och ställföreträdande ambassadchef i Moskva och Warszawa. Hon har även tjänstgjort inom utrikesförvaltningen i Paris, Kuala Lumpur och Bryssel.

Hon har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989. Makkonen är filosofie magister.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 0295 351 449