Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 12.4.2018 Ny lag om trafiksystem och landsvägar till riksdagen för behandling

12.4.2018 14.03
KM

Regeringen föreslår att lagstiftningen om landsvägar ska ses över. Genom ändringarna säkerställs kvaliteten på väghållningen, förbättras övervakningen av den och fördelas ansvaret för organiseringen av väghållningen mellan olika parter. Dessutom skapas det ramar för en trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer och som fungerar på såväl riksnivå som landskapsnivå.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)