Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 13.9.2018 Mer systematiska riskbedömningar för att förebygga återfall i brott

13.9.2018 15.58
JM

Regeringen föreslår ett effektivare system för att bedöma risken för våld och förbättra övervakningen vid frigivning av fångar. Syftet är att minska återfallsrisken för personer som dömts för mord, dråp eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott.